top of page

IFS TERAPI (INTERNAL FAMILY SYSTEMS THERAPY) 
Frederiksberg C

Hvad er IFS terapi? 

IFS terapi kan med gode resultater behandle en lang række lidelser som fx lavt selvværd, depression, angst, stress, traumer og relationelle problemer. IFS Internal Family Systems er en transformativ, skånsom, ikke sygdomsgørende (ikke patologiserende), evidensbaseret terapimetode udviklet til at skabe mere fleksibilitet i psyken og til heling af traumer (sår på psyken). IFS grundlagdes af den amerikanske psykolog og familieterapeut Richard Schwartz i 1980’erme. Metoden bliver i disse år mere og mere udbredt og anerkendt over hele verden.

 

I IFS ser vi sådan på det, at alle mennesker har et intakt Selv og mange delpersonligheder i psyken; et indre familiesystem deraf navnet Internal Family Systems. Selvet skal og bør lede vores indre familiesystem, men sådan er det ikke altid. Vores dele tager roller, har tanker, overbevisninger, fornemmelser og følelser. De forsøger på deres egen ofte snævert synede måde at holde styr på noget eller "slukke brande" og kan tage hele pladsen. De kan også have alliancer eller være polariserede med hinanden. Det kan skabe en masse ballade for os, hvor vi ikke er Selv-ledet og bliver ”overtaget” af vores dele og får det dårligt eller lader os styre af dem i vores ydre liv. Måske kender du en situation, hvor du har selvkritiske tanker om, at nu gjorde du igen det, en del af dig godt ved ikke tjener dig godt. I det tilfælde har en del højst sandsynligt siddet i førersædet og styret din adfærd. Efterfølgende reagerer andre dele med frustration eller anger, og du får det dårligt.

 

Dele kaldes også ”beskyttere”. I IFS ser vi sådan på det at alle dele er velkomne og at alle dele har en god intention med den måde de agerer på. Der er ”no bad parts” (citat Richard Scwartz). Fx kan en del som får én til at overspise beskytte en mere sårbar del, ved at distrahere fra smerten fra den sårbare del.

 I IFS terapi guider jeg dig til at komme i Selv til del kontakt til dine indre dele, lære dem (dig) bedre at kende, se meningen bag det, de får dig til at gøre eller føle, sådan at du forstår dig selv og dine reaktioner på en ny måde. Terapien har til formål at skabe balance og harmoni i det indre familiesystem. I terapien arbejder vi med at reorganiseres dit indre familiesystem sådan, at dine dele kan frigøres fra deres ekstreme roller og slippe deres traumer og sår fra fortiden, så der bliver skabt tryghed i relationen mellem dit Selv og dine dele. Terapien kan gøre det muligt at leve et liv, hvor du i højere grad er Selv-ledet med alle de livskvaliteter som det kan indebære; omsorg, nysgerrighed, tillid, ro, kreativitet, mod, forbundethed og klarhed.

IFS er en integrativ psykoterapeutisk metode. Dvs. at metoden er udviklet med inspiration fra og integration af forskellige psykoterapeutiske metoder og teorier som fx. den humanistisk/oplevelsesorienteret terapi, eksistentiel psykoterapi, systemisk familieterapi, jungiansk terapi og tilknytningsteori.

Du er altid velkommen til at ringe til mig, for at høre mere om IFS terapi.

bottom of page