FAMILIETERAPEUT ØSTERBRO

Jeg tilbyder både familieterapi for familier med børn og familieterapi for familier med voksne børn.

Familieterapi kan være en hjælp når:

  • I forældre mangler overskud

  • I har brug for hjælp til god kommunikation

  • I ser tegn på mistrivsel hos børn i familien

  • I har et højt konfliktniveau

  • der er udfordringer i sammenbragte familier

  • I forældre er uenige om opdragelse

  • I har været udsat for sygdom, sorg og traumer

  • I lige er blevet forældre og føler jer usikre

  • I oplever, at I forældre skælder meget ud

  • Søskende i familien har mange konflikter

Familieterapi København Østerbro

Ligeværdighed, respekt, omsorg

Det kan føles sårbart at søge hjælp i form af familieterapi eller parterapi og lukke en tredje part ind i den intimesfære i familien eller parforholdet. Jeg vil derfor altid bestræbe mig på at møde jer med ligeværdighed, respekt og omsorg, så I kan føle jer trygge nok til at arbejde med jeres relationer i familien eller parforholdet. Jeg har tavshedspligt og overholder Dansk Psykoterapeutforenings etiske retningslinjer. 

 

Lederskab i familien

Forældres relation har meget stor indflydelse på stemning og trivsel i familien. I familieterapi har jeg fokus på jer forældre og på, hvordan jeg med omsorg og nænsomhed kan hjælpe jer til at finde ud ad, hvordan I kan tage ansvar, for det, der sker i jeres familie og tage et kærligt lederskab i relation til jeres børn. Nogle gange vil en enkelt samtale få jer på rette spor, andre gange vil der være behov for et forløb på flere samtaler. Det er en proces at ændre indgroede mønstre og vaner.

Børn som symptombærere

Familieterapi kan være gavnligt, hvis I oplever, at en eller flere i familien ikke trives. Børns mistrivsel er ofte et symptom på, at der er noget vigtigt, I forældre skal tage hånd om i jeres familie. Barnet, som reagerer, skal ikke laves om, men ændringer i jeres relationer og samspil kan løsne op, så en enkelt i familien (som oftest et barn) ikke længere behøver at være den, som skal være symptombærer for det, som ikke har fungeret i jeres families dynamik.

Når børn reagerer, er det altså ofte et tegn til os voksne om, at der er noget i vores families samspil, som vi skal undersøge nærmere og på sigt ændre på. Ingen børn reagerer voldsomt, bliver indadvendt eller andet med vilje eller for at gøre livet besværligt for os voksne. Det kan opleves sådan, hvis vi har mistet overblikket og sluppet lederskabet i familien, ofte fordi vi forældre har været under et stort pres eller ikke ved, hvad vi skal stille op. I en samtale med mig kan jeg hjælpe jer til at se og høre hinanden og undersøge bagvedliggende grunde til eventuelle konflikter, samt hjælpe jer forældre på vej til at tage det kærlige lederskab tilbage og få jeres familie på sporet mod en positiv udvikling.

Skal børnene med?

Når I skal tale om jeres families samspil og dynamik, er det ofte givende, at alle familiemedlemmer er til stede. Børn i alle aldre kan deltage på deres niveau og kan have noget vigtigt at bidrage med. Er I forældre meget utrygge ved det, eller har I allerede godt fat I, hvad det er, I som voksne skal tage ansvar for og arbejde med, er det ikke altid nødvendigt, at I kommer hele familien.

Nogle forældre spørger, om det nu er en god idé, at børnene skal i familieterapi og høre om problemer eller opleve, at de voksne bliver kede af det. Jeres børn er en del af jeres liv i hverdagen og oplever dagligt stemningen i familien, både når det hele går godt, og når der opstår konflikter eller en eller flere i familien fx. er ked af det eller gennemgår en svær tid. Derfor kan det være en god idé at tage børnene med, når I forældre søger hjælp til, hvordan I kan tage ansvar for den situation I står i og forsøge at ændre den eventuelle negative dynamik i jeres familie. Det kan være en stor lettelse for børn at høre deres forældre tale med en anden voksen og med hinanden om det svære. Børn fornemmer stemninger og forsøger at finde sammenhæng og forståelse. Hvis de ikke får hjælp til at finde en sammenhæng og forståelse kan det ske, at barnet bliver ladt alene med fornemmelser og følelser, som er frustrerende, forvirrende og måske endda sorgfulde.  I forældre vil få mulighed for og hjælp til at se jeres børns reaktioner som meningsfulde. Derfor kan det være en hjælp for både børn og voksne, at børnene er med i familieterapi. Kontakt mig, hvis du/I er i tvivl, om familieterapi er det rigtige for jer, så tager vi en uforpligtende samtale.

Vigtigt: Ved familieterapi fritager jeg altid børnene fra at skulle sige noget. Det er som udgangspunkt en samtale mellem os voksne. Børnene er altid velkomne til på eget initiativ at bidrage til samtalen, men de får ikke ansvar for at skulle sige noget. Til mindre børn har jeg altid lidt legetøj og tegneredskaber, som de efter behov kan gå til og fra i løbet af samtalen.